Keurmerken & Certificeringen

Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals 

De beroepsvereniging Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.

Het kwaliteitskeurmerk 'Register Loopbaanprofessional' (RL)

 


Sinds 1 januari 2021 is er het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL). Dit is een erkend kwaliteitskeurmerk dat toegankelijk is voor alle hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen makenRegister Loopbaanprofessionals voeren een kwaliteitskeurmerk, zo zijn wij opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

Gedragscode voor Register Loopbaanprofessionals

Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een middel manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld. 


Download hier de gedragscode. 


Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepast Psychologen

Als toegepast psycholoog ligt mijn expertise in gedragsverandering en optimalisatie van een (mentale) gezonde werkomgeving. Opgeleid om menselijk gedrag te observeren, te interpreteren, te verklaren en (naar wens) te beïnvloeden. Dit pas ik toe door middel van coaching, training en de inzet van psychologische tests en assessments. 


Pearson TPT-A & B Certificering Psychodiagnostiek

Bij sommige vraagstukken kan het zijn dat er meer inzicht nodig is om tot een onderbouwd en concreet advies te komen. Het inzetten van een psychologische- of loopbaantest kan hierbij van grote waarde zijn. Spijkers & Partners heeft een Pearson TPT-A & B certificering Psychodiagnostiek.

Dit houdt in dat we gekwalificeerd en gecertificeerd zijn om gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde loopbaan-, beroepskeuze-, competentie-, persoonlijkheids- en intelligentietests af te nemen, ten behoeve van loopbaan- en selectievraagstukken.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info